PIS/AIS

PIS/AIS je usluga koja korisniku omogućava jednostavno plaćanje računa razmijenjenih putem Moj-eRačun platforme. Aplikacija koja omogućava ovu uslugu komunicira s bankama te omogućava zadavanje naloga za plaćanje, autorizaciju transakcije kao i preuzimanje podataka o stanju poslovnog računa korisnika.

Korištene tehnologije:

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server

ASP.NET Web API

Angular

Entity Framework

Projekti

Naši istaknuti radovi

Neki od uspješno završenih projekata u posljednje vrijeme.

Moj e-Račun

platforma za razmjenu eRačuna i ostalih elektroničkih dokumenata

Moj DMS

informacijski sustav za upravljanje digitalnim poslovnim dokumentima

eArhiv

sustav koji omogućuje sigurne i kontrolirane uvjete za pohranu svih elektroničkih dokumenata

PIS / AIS

usluga plaćanja I usluga informiranja o stanju na računu korisnika

W3

aplikacija za vođenje evidencije radnog vremena

Kreiraj

pomoćna aplikacija servisa mojeRačun koja omogućuje slanje eDokumenata na servis mojeRačun

CRM

interna platforma za vođenje odnosa s klijentima koju razvijamo za naše korisnike

PlatiMe

plataforma koja omogućuje tvrtkama koje žele poboljšati likvidnost da ponude svoje kratkoročne nedospjele eRačune investitorima koji ih mogu otkupiti u samo nekoliko klikova

Vibe Solution

višerazinsko rješenje za brifing zaposlenika kontrole zračne plovidbe

Ares

aplikacija za vođenje kadrovske evidencije