Moj DMS

Platforma Moj-DMS predstavlja nadgradnju na Moj-eRačun platformu te predstavlja alat za upravljanje poslovnim dokumentima. Kroz Moj-DMS korisnik može učitavati dokumente izravno iz Moj-eRačun sustava, iz svojih lokalnih izvora te kasnije te dokumente obrađivati ručno ili koristeći automatizirane hodograme.

Pogledajte:

Korištene tehnologije:

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server

ASP.NET Web API

Angular

Entity Framework

Projekti

Naši istaknuti radovi

Neki od uspješno završenih projekata u posljednje vrijeme.

Moj e-Račun

platforma za razmjenu eRačuna i ostalih elektroničkih dokumenata

Moj DMS

informacijski sustav za upravljanje digitalnim poslovnim dokumentima

eArhiv

sustav koji omogućuje sigurne i kontrolirane uvjete za pohranu svih elektroničkih dokumenata

PIS / AIS

usluga plaćanja I usluga informiranja o stanju na računu korisnika

W3

aplikacija za vođenje evidencije radnog vremena

Kreiraj

pomoćna aplikacija servisa mojeRačun koja omogućuje slanje eDokumenata na servis mojeRačun

CRM

interna platforma za vođenje odnosa s klijentima koju razvijamo za naše korisnike

PlatiMe

plataforma koja omogućuje tvrtkama koje žele poboljšati likvidnost da ponude svoje kratkoročne nedospjele eRačune investitorima koji ih mogu otkupiti u samo nekoliko klikova

Vibe Solution

višerazinsko rješenje za brifing zaposlenika kontrole zračne plovidbe

Ares

aplikacija za vođenje kadrovske evidencije